Övervaka och se över patienter

När man för journaler över patienter som är sjuka eller som har varit på besök är det viktigt att ha ett bra journalsystem som duger för alla olika patienter. Det handlar om att ha ett system som duger för alla sorters arbeten och ingrepp. Men om man har ett sådant system är det också lättare att se över behoven för vad som behövs och vad som ska köpas in för nästa besök och så vidare. Så man ser klart och tydligt behoven av att ha ett sådant system installerat.

By stormie, June 2, 2014, 10:44 a.m.